Výhody urychleného splnění povinnosti

Samotná ohlašovací povinnost má primárně administrativní charakter a slouží Ministerstvu zdravotnictví, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, odborné i laické veřejnosti v základní orientaci v trhu osob zacházejících se zdravotnickými prostředky (výrobci, dovozci, distributoři, osoby provádějící servis apod.). Dále slouží k povinnému předávání údajů do Evropské databanky zdravotnických prostředků Eudamed.

Pro samotné povinné subjekty představuje splnění ohlašovací povinnosti několik drobných benefitů. V první řadě dodržují zákon a nehrozí jim sankce. Dalším je uvedení ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků, kde existuje pozitivní seznam všech osob zacházejících se zdravotnickými prostředky, které realizují svou činnost legálně.

V souvislosti s dalším rozvojem a transformací Registru zdravotnických prostředků lze očekávat masivní kampaň, která bude směřovat veškeré klienty k tomu, aby si vždy svého dodavatele, v tomto případě oční optiku, prověřili v registru, aby se vyvarovali neblahé zkušenosti se subjektem, který si své povinnosti neplní, poskytuje nekvalitní služby a de facto parazituje na dobrém jménu očních optik.