Aktuálně

Pokud jste již Vaši povinnost splnili před 1. 4. 2015, tedy jste Vy nebo Váš zmocněnec posílali formulář na Ministerstvo zdravotnictví ČR, je nutné požádat o prodloužení Vašeho ohlášení v Registru zdravotnických prostředků.

Poslání

Vzhledem ke zjištění, že velká část tuzemských očních optik nemá dosud splněné registrační povinnosti výrobce zakázkových zdravotnických prostředků, jsme se rozhodli připravit informační portál první pomoci, kde se snadno a rychle dozví o tom, z čeho povinnost registrace vyplývá, koho se skutečně týká a jaké existují varianty řešení vzniklé situace (vždy včetně specifikace výhod i nevýhod daného řešení). Zároveň jsme se rozhodli zpracovat sadu standardních dotazů a odpovědí, neboť velké množství subjektů klade dotazy identického typu. Taktéž jsme připravili telefonickou informační linku a komplexní službu, která zabezpečí nejrychlejší, bezstarostné a především legální splnění povinnosti registrace.