Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti

Nesplnění ohlašovací povinnosti je správním deliktem podle zákona o zdravotnických prostředcích. Horní hranice možné pokuty činí 1 000 000 Kč. Kontrolním a sankcionující orgánem je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro tyto případy však není třeba žádné speciální inspekce. Ověření splnění či nesplnění oznamovací povinnosti totiž může provést on-line v Registru zdravotnických prostředků. V současné době za tento správní delikt jsou udělovány pokuty běžně.

Tyto pokuty však nenahrazují splnění ohlašovací povinnosti. Mají pouze donucující charakter a mohou být ukládány opakovaně. Státní ústav pro kontrolu léčiv subjekty sankcionuje, pokud zjistí nesplnění ohlašovací povinnosti při své vlastní činnosti, pokud dostane podnět od jiného veřejného orgánu (nejčastěji od Ministerstva zdravotnictví), anebo na základě udání fyzickou či právnickou osobou (běžně v rámci konkurenčního boje).