Význam GMDN kódů

GMDN nomenklatura (Global Medical Device Nomenclature) je mezinárodně, resp. globálně uznávaný třídící systém pro zdravotnické prostředky, který se permanentně rozvíjí a aktualizuje. Původně tato nomenklatura vznikla ve spolupráci s Evropskou komisí a v současné době je spravována celosvětově GMDN Agency sídlící ve Velké Británii. Užívání GMDN kódů je zpoplatněno. Z licenčních poplatků se hradí veškerý další rozvoj a aktualizace tohoto systému.

Užívání GMDN kódů je v České republice (a dalších státech EU i mimo EU) povinnou součástí plnění registrační povinnosti vůči místním orgánům veřejné správy. Na této nomenklatuře je též založena Evropská databanka zdravotnických prostředků. Tyto kódy se též běžně využívají ke značení samotných zdravotnických prostředků či za účelem dohledatelnosti či vigilance. Nová evropská legislativa, která by měla být schválena ještě v průběhu roku 2016, počítá s tím, že se GMDN nomenklatura stane základem pro povinný systém značení zdravotnických prostředků nazvaný UDI.