Roční správa

Samotná oznamovací povinnost nemá a priori jednorázový charakter, neboť oční optiky stejně jako všichni ostatní oznamovatelé musí vždy do 30 dnů oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv změnu jakéhokoli oznámeného údaje včetně změny samotného GMDN kódu. Smyslem roční správy tak je údržba oznamovací povinnosti, legální aktualizace GMDN kódů a hlášení všech změn.

Jednoduše řečeno se jedná o komplexní službu, která Vám zajistí, že se o danou povinnost nebudete muset vůbec starat. Navíc budete průběžně informováni o všech novinkách v této oblasti regulace zdravotnických prostředků.

Služba roční správy ohlašovací povinnosti oční optiky zahrnuje:

  • hlášení veškerých změn v oznamovaných údajích,
  • aktualizace GMDN kódů při jejich změně,
  • udržování registrace v souladu s platnou právní úpravou,
  • komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv,
  • doručení všech rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv objednateli (elektronicky),
  • poskytování informací objednateli (prostřednictvím e-mailu a v urgentních případech telefonu).

Máte-li již ohlašovací povinnost splněnou a potřebujete jen službu roční správy, využijte prosím rovněž náš objednací formulář (níže), který sice samostatné objednání momentálně neumožňuje, nicméně pokud nám současně s objednávkou pošlete e-mail, který nás upozorní na skutečnost, že již máte povinnost splněnou, objednávku obratem upravíme tak, aby obsahovala pouze roční správu.

Cena roční správy ohlašovací povinnosti činí 5 000 Kč bez DPH.

Objednejte nyní